Margeo badania geologiczne gruntu

Firma margeo geologiaFirma Margeo świadczy usługi z zakresu geotechniki, geologii inżynierskiej, hydrogeologii, geofizyki i ochrony środowiska.

Przedmiotem działalności są szeroko pojęte usługi i badania geologiczne i geotechniczne. W ramach w/w prac wykonujemy: sondowania i wiercenia geologiczne, terenowe i laboratoryjne badania gruntu i wody. Na podstawie wykonanych badań opracowujemy: projekty robót geologicznych, opinie geotechniczne, dokumentacje geologiczno inżynierskie, dokumentacje hydrogeologiczne, ekspertyzy środowiskowe, w zależności od specyfiki zlecenia. W ramach świadczonych usług wykonujemy również, na życzenie klienta opracowania nietypowe.


 

Oferta badań geologicznych

Ofertę kierujemy zarówno do osób prywatnych, jak i firm zainteresowanych badaniami gruntu i wody oraz opracowaniem opinii lub dokumentacji na każdym etapie procesu inwestycyjno budowlanego.
Posiadamy  wykwalifikowaną grupę geologów, którzy swoje doświadczenie zdobyli przy realizacji dużych inwestycji w Warszawie.
Nasi geolodzy posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie przeprowadzania: badań geologicznych i geotechnicznych, badań hydrogeologicznych, badań gruntów i wód oraz opracowań opinii geotechnicznych, dokumentacji badań podłoża gruntowego, dokumentacji geologiczno inżynierskich, dokumentacji hydrogeologicznych i raportów środowiskowych. W dotychczasowej karierze zawodowej wykonywaliśmy badania i dokumentacje, w takich projektach, jak: Stadion Narodowy w Warszawie, II linia metra w Warszawie, Autostrada A1, wały przeciwpowodziowe na Wiśle, Elektrownia Kozienice, Elektrociepłownie Warszawskie, Kancelaria Sejmu RP oraz wiele innych. Młody dynamiczny zespół dzięki zdobytym uprawnieniom oraz doświadczeniu świadczy usługi najwyższej jakości i  jest w stanie podjąć się każdego wyzwania z zakresu geologii, geotechniki i ochrony środowiska. Geolodzy posiadają niezbędne uprawnienia zdobyte w Ministerstwie Środowiska w Warszawie.

Pracownicy nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje i uczestniczą w licznych szkoleniach, aby wykonane wiercenia, badania, opinie i dokumentacje spełniały oczekiwania najbardziej wymagającego klienta, a współpraca  była rzeczowa i z jej efektów można było korzystać przez lata.

Działamy na terenie całego kraju.
Oferujemy konkurencyjne ceny i szybkie terminy realizacji.